Přetváříme vaše firmy v lepší místo pro život

V ČEM JSME SKVĚLÍ 

Vytváříme 
úspěšné a dlouhodobé
vztahy mezi firmami a jejich zaměstnanci

V rámci životního cyklu zaměstnance se zapojujeme v čase náboru, rozvoje, vzdělávání a řízení výkonu. Snižujeme rizika spočívající v nesprávném výběru, odkrýváme neuralgické body vhodné motivace, správného vedení a manažerského řízení.
Pomáháme rozvíjet firemní kulturu a posilujeme harmonii mezi pracovními týmy a zaměstnanci.
Nejvíce nás baví vést, řídit a podporovat agilní vedení, inovační myšlení a transakční leadership. Řešíme reálné problémy lidí, na kterých záleží.

ZKUSTE NÁS

Spolehněte se tam, kde jsme nejlepší

Naše komunita sbírala zkušenosti v mezinárodních korporacích, start-up projektech i rodinných firmách. Studovali jsme na univerzitách, abychom biflovali teorii a zjistili, jak košatý je strom denodenní praxe a jak málo jsme připraveni na manažerskou kariéru. Proto jsme se pokorně a s úctou učili od lídrů doma, ale i v Německu, Polsku, USA, Turecku nebo Jižní Koreji. Osvojili jsme si dovednosti, které denně využíváme jako hybnou energii pro kultivaci a rozvoj našich klientů. Vážíme si příležitostí, kterých se nám dostává a s respektem přistupujeme k naplňování vzájemných očekávání. V Čechách, na Slovensku a nebo v Polsku.

STRATEGIE A ROZVOJ

Chcete-li vaše podnikání dlouhodobě rozvíjet, neobejdete se bez funkční podnikatelské strategie, která adekvátně reaguje na změny a potřeby trhu. Ideálně by se měla opírat o pečlivou analýzu vycházející z legitimních dat, variantní scénáře a strategické kroky podpořené kvalitním vedením.

FIREMNÍ KULTURA A ORGANIZAČNÍ ROZVOJ

Škvělé firmy se špičkovými výsledky se opírají o soulad celofiremních hodnot s představami, očekáváními a postoji zaměstnanců. Podporují jejich svobodné rozhodování, zodpovědnost, sounáležitost a týmovou práci. Oceňují různorodost, pluralitu a autenticitu.

POTENCIÁL A VÝKON

Uchopit potenciál, jakýsi horizont našeho výkonu, je snazší používáme-li kvalitní diagnostické metody (psychometrie, psychodiagnostika, testování apod.). Dále s ním pracovat znamená vytvářet bezpečné prostředí, kulturu rozvoje a sebevzdělávání. Správně nastavené KPI a kariérní cíle jsou stejně důležité jako průběžná zpětná vazba na výkon a pracovní chování.  

LEADERSHIP A CHANGE MANAGEMENT

Firmu dělají lidé. Lídrem se člověk nerodí, ale stává se jim a to zejména v čase, kdy je podroben obtížným rozhodováním ve složitých situacích a prezentuje svoji morální bezúhonnost, integritu a profesní čest. Učíme lídry jak vytvářet bezpečné pracovní prostředí, ve kterém jejich týmy následují vize, respektují firemní hodnoty a působí v souladu s etickými standardy.

VIZE

Špičkovým servisem s vysokou přidanou hodnotou vytváříme organický růst, aby naši klienti mohli vést, rozvíjet a uspokojovat to nejcennější, jejich zaměstnance.

MISE

Nekompromisní kvalita, reputace a pozitivní zákaznická zkušenost z nás činí první volbu pro start-up, malé a střední podniky, stejně jako profesionály, kteří chtějí kultivovat svůj business a vytvářet skvělé místo pro práci.

HODNOTY

LIDÉ NA PRVNÍ MÍSTĚ
INOVACE TAŽENÁ DATY
UDRŽITELNÝ ROZVOJ
DŮVĚRYHODNOST
PROFESIONALITA
INTEGRITA

SLOVO JEDNATELE


Průběžné zlepšování
je lepší než opožděná dokonalost

Vycházíme z toho, že kvalita odvedené práce je přímo úměrná tomu, jak dobře známe potřeby a přání našeho zákazníka, kontext, pracovní prostředí, pracovní vztahy a souvislosti. Pohybujeme se tam, kde dochází k interakcím, nečekáme na výzvy, cíleně a systematicky pracovní prostředí spoluvytváříme. Obvykle se pohybujeme v neznámém prostředí, jsme zvyklí vystupovat z komfortní zóny a řešit reálné problémy našich klientů ověřenými metodami, postupy a používáním osvědčených nástrojů.

CO NÁS ZAJÍMÁ 

Budování hodnoty vaší organizace

90% organizací nepřežije prvních 5 let existence
72% firem postrádá stabilní hodnotový model
65% začínajících subjektů přeceňuje architekturu firmy
23% nikdy neposkládá leadership (transition) tým
10% nově vzniklých společností dosáhne svých střednědobých cílů

RECRUITMENT & EXECUTIVE SEARCH

Mít správné lidi ve správný čas na správném místě vyžaduje rozumět trhu a businessu, firemní kultuře a zejména lidem, kteří do ni zapadnou. Proto nespoléháme na intuici, ale hledáme východiska používáním špičkové technologie pro předvýběr, výběr a umisťování kandidátů na pozice středního a vyššího stupně řízení.

PSYCHODIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ 

Úspěšné firmy přijímají, rozvíjí a dlouhodobě udrží skvélé jednotlivce a týmy. Proto používáme nástroje díky kterým optimalizujete individuální i skupinový výkon na všech úrovních. Naše platforma pro hodnocení talentů kombinuje technologii, psychologii a data, aby všem usnadnila pochopení složité povahy lidského chování, nadání a osobnosti.

HYBRID RPO

Náš tým na základě potřeb a přání klienta částečně, nebo také zcela, přebírá plnou odpovědnost za výsledek náborového procesu v celé jeho šíři. Na projektu působíme plně pod značkou zákazníka, poskytujeme expertní konzultace, kvalifikovaný servis a používáme různorodé nástroje a špičkové technologie v náboru, marketingu, brandu a řízení talentu.

INTERIM & CONSULTING

Do firem vstupujeme zejména v situacích kdy absentuje shoda na celostní řízení a budování přidané hodnoty organizace. Naše aktivity podporují organický růst a evoluční mechanismy fungování. Jsme vám ale nablízku pokud potřebujete radikální změnu a často vystupujeme z komfortní zóny, aby vy jste nemuseli.

MENTORINK & KOUČINK

Skrze mentorink vám předáváme zkušenosti a znalosti z oblasti manažerského řízení a osobnostního rozvoje. Fungujeme jako váš průvodce ve vytyčené oblasti či tématu, ať osobním, či pracovním. Koučováním podporujeme naše klienty v nalézání správného směru či řešení, ať již individuálně nebo skupinově.

BUSINESS BOOT CAMPS

Pořádáme tematické teambuildingové aktivity směřující k nalezení, odkrytí a znásobení potenciálu pracovních týmů. Chcete vědět, jaký je skutečný týmový duch, kde má své hranice sounáležitost, integrita a pospolitost ? Svěřte váš tým do rukou expertů z řad týmové facilitace, koučování, rozvoje, fyzické přípravy, mentální průpravy a přeměňte potenciál v performance.

RECRUITMENT & EXECUTIVE SEARCH

Nábor a výběr
technických a manažerských pozic v Čechách a na Slovensku

Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci, obvykle pracujeme ve formátu retainer, technologické a IT pozice umíme jako bodyshopping. Zcela běžnou součástí náborové činnosti jsou marketingové a PPC kampaně, automatizované nástroje, ověřování způsobilostí, referencí a psychodiagnostika.

CHCI VĚDĚT VÍCE
HUB & SPOT

Nábor realizujeme v Polsku, Srbsku a také Ukrajině skrze náborová centra (tzv. Spoty)

Součástí jednorázového a/ nebo opakovaného velkokapacitního náboru je ověření způsobilostí, testování dovedností a manuálních zručností dle požadavků klienta.

JAK TO PROBÍHÁ
NA PARTNERSTVÍ ZÁLEŽÍ

Naši výjimeční partneři

Jsme hrdým partnerem společnosti Thomas International Ltd., která byla založena v roce 1981.
Thomas je lídrem v transformací výkonnosti organizací
po celém světě.

Thomas International

Spolupracujeme s týmem specialistů na marketingové strategie, budování značky a digitální transfomaci. Pomáhají start-upům, agenturám, malým a středním firmám stanovovat jasný plán a dosahovat jejich krátkodobých a dlouhodobých obchodních cílů.

Row&Slide

Naši slovenští partneři sledují nejnovější trendy ve světě vzdělávání a HR odvětví,
a proto Vám vždy naservírují ty nejefektivnější soft skills nástroje.
Své know-how a zkušenosti získané ze zahraničních spoluprací a projektů přetvářejí v efektivní a dynamický růst.

Suvko Coaching

Spolupracujeme s vedením společnosti Just Right Recruitment v oblastech náboru úzkoprofilových pozic, zejména v oblasti technology, IT. Oceňujeme profesionální přístup a férové jednání.

Just Right Recruitment

Špičková advokátní kancelář s rozsáhlými zkušenostmi zejména v oblasti práva obchodních korporací a pracovního práva je nedocenitelným partnerem, který vám kryje záda když je potřeba.

FMP advokátní kancelář

Náš partner pro oblast účetnictví a finančního poradenství svou prací přináší klid a bezpečí, abychom se mohli maximálně soustředit na naše podnikatelské aktivity.

trivi účetnictví
POZNEJTE

Náš tým

Jan Sedláček

CEO

Honza, zakladatel a jednatel, zodpovídá za rozvoj a růst společnosti, finanční řízení, investice, produktové portfolio.

Oskar Sulkowski

Partner

Oskar zastřešuje aktivity společnosti v Polsku, zodpovídá za business development a customer experience.

Peter Duch

Game changer

Peter je zkušeným manažerem se zaměřením na optimalizaci a tvorbu strategií, business intelligence a datovou analytiku.

Michal Kuchta

Philosophy speaker

Michal je skvělým partnerem start-upů, ale i korpo klientů, se specializací na branding, marketing a storytelling.

Matúš Draganovský

trenér, lektor, kouč

Matúš je expertem v oblasti learning design a svoji profesní kariéru zasvětil efektivnímu učení a profesnímu a kariérnímu vzdělávání.

Marek Marušinec

trenér, lektor, kouč

Marek se zaměřuje na rozvoj lídrů prostřednictvím koučování, tréninků, dlouhodobých rozvojových programů.

Vendy Dymáčková

recruiter

Vendy se zaměřuje na nábor českých a slovenských pracovníků pro výrobní a službové společnosti.

Dária Archleb

recruiter

Dária zodpovídá za náborové projekty pro klienty v Čechách, na Slovensku a v Německu. Zároveň se věnuje projektovému managementu. 

ČEHO SE DRŽÍME

Jak jsme zvyklí fungovat

JSME SROZUMITELNÍ

Dbáme o to, aby naši zákazníci rozuměli tomu, co a jak děláme. Zákazník je vždy součástí řešení. Proto se pohybujeme tam, kde dochází k interakcím a nečekáme na výzvy, ale cíleně a systematicky pracovní prostředí spoluvytváříme.

VZÁJEMNĚ SE RESPEKTUJEME

Všichni jsme si rovni, každý má právo na svůj názor i na jeho obhajobu. Věříme, že pluralita názorů přináší nové perspektivy a pohledy. I přes majoritní názor dokážeme hájit odlišná stanoviska a přitom se vyhýbáme zbytečným konfrontacím.

VNÍMÁME VĚCI KOLEM SEBE

Veškeré věci kolem nás se snažíme chápat v souvislostech. Vlastní názor je pro nás důležitý, zajímají nás ovšem i názory druhých, cílem je vždy směřovat ke vzájemnému pochopení. Snažíme si udržet zdravý úsudek, profesionální odstup a pohled na věc.

ZAJÍMÁ NÁS BUDOUCNOST

Všechno co děláme, chceme vidět v kontextu budoucího rozvoje firmy. Snažíme se o neustále zlepšování kvality naší práce, učíme se z chyb, kterých jsme se dopustili. Nebojíme se zeptat zákazníků na to, jak vnímají naši práci a zdali jsou s námi spokojeni. Chyby neopakujeme, hledáme nová východiska.

ZA KVALITU PRÁCE RUČÍME

Snažíme se předcházet chybám, zlepšovat pracovní postupy a metody práce. To, co děláme a jak to děláme, vhodně přizpůsobujeme prostředí, našim zákazníkům a naplnění jejich potřeb. 
Eliminujeme nedodělky a odmítáme polovičatá řešení ve snaze produkovat věci trvalé hodnoty.

DRŽÍME SLOVO

Snažíme se vždy o řešení, která mají pozitivní dopad na zákazníka, ekonomiku, procesy a spokojenost zaměstnanců. Podporujeme řešení směřující k trvale udržitelnému rozvoji. Pokud dáme slovo, dodržíme jej.

DOBŘE KOMUNIKUJEME

Nazýváme věci pravými jmény. Je pro nás důležité nejen to, co říkáme, ale také jak to říkáme a jak to ostatní chápou. Neschováváme se nicneříkající teze, neříkáme něco jiného než děláme a naopak.

PRACUJEME JAKO TÝM

Naše společné snažení směřuje k dosažení závazných cílů. Záleží nám na souhře a vnitřní dynamice týmu. Dobře se známe, vzájemně na sebe spoléháme a podporujeme se. 

Výsledky naší práce

Díky kvalitní projektové přípravě, naprosté vzájemné důvěře a používání špičkových technologií
dosahujeme výsledků, ze kterých mají naši klienti radost…

pozic obsazujeme
během šesti týdnů

pozic obsazujeme
skrze retainer

klientů využívá
naše diagnostické
nástroje

Klient vždy na prvním místě

…a jsme rádi, že jste s námi !

Buďte s námi v kontaktu

PRAHA   I   OSTRAVA    I   BRATISLAVA   I   KOŠICE   I   KATOWICE   I   KYJEV   I   BĚLEHRAD